Counselor » Specials » Gesprekstechnieken
Counselor: Informatie van A tot Z

Effectieve gesprekstechnieken

Effectieve gesprekstechnieken We communiceren allemaal. De meeste mensen zijn het grootste deel van de dag bezig met communiceren. We beginnen er al mee als we pas geboren zijn. Aan oefening geen gebrek dus. Je zou daarom denken dat we heel bedreven zijn in communiceren, maar niets is minder waar. Er ontstaan aan de lopende band misverstanden door communicatiestoringen. In deze special licht ik een aantal effectieve gesprekstechnieken toe.

Wat is communicatie?

Communicatie is het proces van het zenden en ontvangen van een boodschap. Communicatie is effectief als de boodschap bij de ander overkomt zoals jij hem bedoeld hebt. We zien hier al direct waar de schoen wringt: we hebben te maken met een zender én een ontvanger. Dit zijn twee verschillende personen, met elk hun eigen waarneming en belevingswereld. Op het moment dat de zender een boodschap uitzendt, bijvoorbeeld door iets te zeggen, kiest hij woorden om zijn gedachten mee te beschrijven. De ontvanger hoort wel de woorden, maar niet de gedachten. De ontvanger interpreteert de woorden vanuit zijn eigen referentiekader. Hij heeft misschien een ander beeld bij dezelfde woorden, of hecht er een andere waarde aan. Het beeld dat de zender de lucht in stuurde, is dus al veranderd op het moment dat het bij de ontvanger binnenkomt.

Interpretatie

De boodschap van de zender wordt niet alleen vervormt door het referentiekader van de ontvanger, ook de interpretatie kan een hindernis zijn. Het bekende voorbeeld van de man en de vrouw bij het stoplicht spreekt boekdelen: Een vrouw staat stil voor een rood stoplicht. Dan zegt haar man, die naast haar zit: "Het is groen." Dit lijkt een duidelijk geformuleerde boodschap, maar toch kan het hier ernstig misgaan. Want wat bedoelt de man? Rijdt mevrouw niet snel genoeg weg? Denkt hij dat ze niet zit op te letten? Gelooft hij dat ze niet kan rijden zonder begeleiding? Of bedoelt hij het grasveld naast de weg? Het zijn 3 woorden, maar er kan een flinke ruzie uit voortvloeien.

Gesprekstechnieken

Als je misverstanden wilt voorkomen, of als communiceren je beroep is, is het verstandig om bewust na te denken over communicatie. Door gebruik te maken van de beschreven gesprekstechnieken kun je leren om duidelijk te communiceren. Bovendien kun je leren om te controleren of de ander je goed begrepen heeft, en of jij de ander goed begrijpt.
Beïnvloeden met de Roos van Leary

Beïnvloeden met de Roos van Leary

De 'Roos van Leary' is een model waarmee je invloed kunt uitoefenen op je interactie met anderen. Het model werd uitgewerkt door de Amerikaanse psycholoog Timothy Leary. Hij ontdekte dat de manier waa…
Actief luisteren

Actief luisteren

Heb je wel eens meegemaakt dat je gesprekspartner ineens zegt: Luister je eigenlijk wel? Of: Nee, dat bedoel ik helemaal niet! Daar heb ik het niet over! Dit zijn duidelijke signalen dat je niet goed…
Parafraseren en reflecteren

Parafraseren en reflecteren

Voor het voeren van een professioneel gesprek is het belangrijk dat je een aantal gesprekstechnieken goed beheerst. Luisteren, actief luisteren en het stellen van vragen zijn bekende gesprekstechnieke…
Communicatie: De vier aspecten van een boodschap

Communicatie: De vier aspecten van een boodschap

Communiceren is: het met elkaar uitwisselen en delen van informatie, kennis, ervaringen en emoties. Het uitgangspunt is dat mensen elkaar deelgenoot willen maken van hun waarnemingen, ervaringen en hu…
Confronteren, hoe doe je dat?

Confronteren, hoe doe je dat?

Letterlijk betekent confronteren het tegenover elkaar plaatsen van feiten of meningen. Dit heeft een negatieve bijklank, het klinkt ruzieachtig, als een welles – nietes strijd. Dat hoeft het niet te z…
Goede vragen stellen

Goede vragen stellen

Het stellen van vragen is een essentieel onderdeel van een goed gesprek. Door vragen te stellen laat je zien dat je luistert, en je stimuleert de ander om meer te vertellen. Welke vragen zijn het mees…
Verschillende soorten vragen

Verschillende soorten vragen

Er bestaan veel verschillende soorten vragen. We kennen open vragen en gesloten vragen, maar ook daarbinnen zijn veel verschillen. Wat voor vraag je stelt is afhankelijk van je doel. Denk van te voren…
Ruzie maken of confronteren?

Ruzie maken of confronteren?

Overal waar mensen met elkaar te maken hebben ontstaan meningsverschillen. Maar hoe ga je daar goed mee om? Veel mensen zijn geneigd om “de goede vrede te bewaren”, ze houden niet van ruzie maken en g…
Gepubliceerd door Counselor op 18-02-2009, laatst gewijzigd op 18-11-2011. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: PublicDomainPictures, Pixabay
  • Remkes-OnlineCounseling, chathulp bij individuele- en relatieproblemen www.e-counselor.nl
Schrijf mee!