Counselor » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Communicatie: De vier aspecten van een boodschap

Communicatie: De vier aspecten van een boodschap

Communiceren is: het met elkaar uitwisselen en delen van informatie, kennis, ervaringen en emoties. Het uitgangspunt is dat mensen elkaar deelgenoot willen maken van hun waarnemingen, ervaringen en hu…
Parafraseren en reflecteren

Parafraseren en reflecteren

Voor het voeren van een professioneel gesprek is het belangrijk dat je een aantal gesprekstechnieken goed beheerst. Luisteren, actief luisteren en het stellen van vragen zijn bekende gesprekstechnieke…
Verschillende soorten vragen

Verschillende soorten vragen

Er bestaan veel verschillende soorten vragen. We kennen open vragen en gesloten vragen, maar ook daarbinnen zijn veel verschillen. Wat voor vraag je stelt is afhankelijk van je doel. Denk van te voren…
Werken met de Roos van Leary

Werken met de Roos van Leary

De Roos van Leary is een model dat in kaart brengt wat mensen met hun communicatie weergeven en hoe mensen op elkaar reageren. Mensen reageren vaak volgens een vast patroon. Bepaald gedrag roept een b…
De sandwichtechniek

De sandwichtechniek

Een bekend begrip in de wereld van feedback is de sandwichtechniek. Wat is dit precies, wat bereik je ermee en hoe pas je hem goed toe?
Autisme herkennen

Autisme herkennen

Autisme betekent: “in zichzelf gekeerd zijn”. Kinderen en volwassenen met autisme functioneren op psychisch, sociaal en motorisch gebied anders dan de gemiddelde mens. Aan hun uiterlijk is niets opval…
Autisme en conceptueel denken

Autisme en conceptueel denken

Autisme is een stoornis in het functioneren van de hersenen. Informatie die bij de hersenen aankomt, wordt bij kinderen met autisme anders verwerkt dan bij de meesten. Kinderen met autisme nemen de we…
Counseling, wat is dat?

Counseling, wat is dat?

Iedereen maakt wel eens een periode mee dat het niet goed gaat. Dat kan op het werk zijn, in je relatie, met je kinderen of je familie. Je maakt je zorgen of je bent niet gelukkig. Je gedachten blijve…
Autisme op de werkvloer

Autisme op de werkvloer

Veel mensen vinden het hebben van een baan erg belangrijk. Dat geldt ook voor mensen met autisme. Een baan geeft je de kans om financieel zelfstandig te zijn en je te ontplooien. Bovendien geeft een b…
Een goed conflict

Een goed conflict

Een goed conflict is iets anders dan een wilde schreeuwpartij. Als het onderwerp genoeg de moeite waard was om het ter sprake te brengen, dan is het vast óók de moeite waard om het effectief uit te pr…