Counselor » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Parafraseren en reflecteren

Parafraseren en reflecteren

Voor het voeren van een professioneel gesprek is het belangrijk dat je een aantal gesprekstechnieken goed beheerst. Luisteren, actief luisteren en het stellen van vragen zijn bekende gesprekstechnieke…
Communicatie: De vier aspecten van een boodschap

Communicatie: De vier aspecten van een boodschap

Communiceren is: het met elkaar uitwisselen en delen van informatie, kennis, ervaringen en emoties. Het uitgangspunt is dat mensen elkaar deelgenoot willen maken van hun waarnemingen, ervaringen en hu…
Verschillende soorten vragen

Verschillende soorten vragen

Er bestaan veel verschillende soorten vragen. We kennen open vragen en gesloten vragen, maar ook daarbinnen zijn veel verschillen. Wat voor vraag je stelt is afhankelijk van je doel. Denk van te voren…
Beïnvloeden met de Roos van Leary

Beïnvloeden met de Roos van Leary

De 'Roos van Leary' is een model waarmee je invloed kunt uitoefenen op je interactie met anderen. Het model werd uitgewerkt door de Amerikaanse psycholoog Timothy Leary. Hij ontdekte dat de manier waa…
Autisme en conceptueel denken

Autisme en conceptueel denken

Autisme is een stoornis in het functioneren van de hersenen. Informatie die bij de hersenen aankomt, wordt bij kinderen met autisme anders verwerkt dan bij de meesten. Kinderen met autisme nemen de we…
De sandwichtechniek

De sandwichtechniek

Een bekend begrip in de wereld van feedback is de sandwichtechniek. Wat is dit precies, wat bereik je ermee en hoe pas je hem goed toe?
Autisme herkennen

Autisme herkennen

Autisme betekent: “in zichzelf gekeerd zijn”. Kinderen en volwassenen met autisme functioneren op psychisch, sociaal en motorisch gebied anders dan de gemiddelde mens. Aan hun uiterlijk is niets opval…
Werken met de Roos van Leary

Werken met de Roos van Leary

De Roos van Leary is een model dat in kaart brengt wat mensen met hun communicatie weergeven en hoe mensen op elkaar reageren. Mensen reageren vaak volgens een vast patroon. Bepaald gedrag roept een b…
Confronteren, hoe doe je dat?

Confronteren, hoe doe je dat?

Letterlijk betekent confronteren het tegenover elkaar plaatsen van feiten of meningen. Dit heeft een negatieve bijklank, het klinkt ruzieachtig, als een welles – nietes strijd. Dat hoeft het niet te z…
Actief luisteren

Actief luisteren

Heb je wel eens meegemaakt dat je gesprekspartner ineens zegt: Luister je eigenlijk wel? Of: Nee, dat bedoel ik helemaal niet! Daar heb ik het niet over! Dit zijn duidelijke signalen dat je niet goed…